Psychologia starości czyli zmiany zachodzące pod wpływem czasu w życiu emocjonalnym i duchowym człowieka

Starzenie psychologiczne to zmiany, do jakich dochodzi pod wpływem czasu w osobowości, w życiu emocjonalnym i duchowym człowieka. Jest ono ściśle związane ze zmianami biologicznymi zachodzącymi w całym organizmie, a w szczególności w mózgu.

Psychologiczne objawy starzenia

 • słabnięcie funkcji postrzegania,
 • osłabienie słuchu i wzroku – utrudnia kontakt ze światem zewnętrznym,
 • zaburzenie systemu pamięci krótkotrwałej i większa podatność na bodźce rozpraszające oraz spowolnienie czasu reakcji powodują, że człowieka w tym wieku gorzej przyswaja sobie nowe treści,
 • zmniejszona zdolność przystosowania się do zmian zachodzących w bliższym lub dalszym otoczeniu,
 • pogorszenie funkcjonowania intelektualnego (po 60. roku życia).

Zmiany psychiczne związane z procesem starzenia się

 • osłabienie pamięci,
 • retrospektywna postawa i zmiana zakresu zainteresowań,
 • elastyczność i upór,
 • zmiany charakterologiczne,
 • obniżona zdolność do starowania uczuciami,
 • zahamowanie napędu,
 • obniżenie intensywności przeżyć,
 • redukcja osobowości.

Specyficzne dla starości zjawiska biopsychiczne to:

 • zmniejszenie elastyczności struktur poznawczych i adaptacji,
 • możliwości kontaktowania się z otoczeniem,
 • wzrost poczucia izolacji społecznej,
 • nawarstwione kryzysy psychiczne – utrata partnera życiowego,
 • syndrom opuszczonego gniazda,
 • lęk przed przyszłością,
 • negatywny bilans życia.
 
Zacierają się granice między normą i patologią, będące wyrazem zmienionego rozumienia rzeczywistości, co implikuje liczne objawy psychopatologiczne.

Sposoby zachowania się osoby starszej

 • przekora i upór,
 • agresja i zazdrość,
 • depresja i bierność.

Socjologiczne aspekty podeszłego wieku

 • emerytura,
 • zmiany rodzinne,
 • osamotnienie,
 • odwrócenie ról.

Psychologia starości stawia przed sobą następujące zadania:

 • badanie stopnia wydajności i możliwości obciążenia seniorów,
 • poszukiwanie możliwości terapeutycznych wpływania na proces starzenia się,
 • kształtowanie odpowiedniego otoczenia.

Zespół Diogenesa

Zaburzenie osobowości objawiające się skrajnym zaniedbywaniem higieny osobistej, oraz minimum sanitarnego w mieszkaniu. Dotyka głównie ludzi w podeszłym wieku, żyjących samotnie. Na ogół towarzyszy mu niekontrolowane kompulsywne zbieractwo ogromnej ilości niepotrzebnych przedmiotów, które są potem traktowane jako niezbędne
Charakterystyczne jest też zrywanie kontaktów z najbliższymi i unikanie towarzystwa innych ludzi. Człowiek z zespołem Diogenesa sprawia wrażenie bezdomnego nędzarza, co może nie mieć związku z jego rzeczywistym statusem materialnym.

Starzenie społeczne

Wpływa postawa jaką człowiek przyjmuje w stosunku do tego okresu życia w jakim się znajduje.

Dwie podstawowe postawy psychiczne starzenia się:

1.  Pierwszy sposób realizują ludzie, którzy cały czas tkwią w przeszłości i krytykują wszystko i wszystkich. Ich charakter odpycha młodych – pozostają smutni i samotni.
2.  Drudzy świadomi swoich ograniczeń próbują w tym okresie odnaleźć nową młodość.

Starzenie się socjalne

Proces odchodzenia na emeryturę i ogólne wycofanie się z zajmowanych stanowisk i działalności, co jest odczuwane jako degradacja społeczna , obniżenie prestiżu w oczach kolegów i znajomych.

Starzenie się ekonomiczne

Obniżenie dochodów związanych z wycofaniem się.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.