Biomasa

Biomasa – materia organiczna powstała w procesie biologicznym.
  • Biomasę stanowią ulegające biodegradacji produkty, części produktów, odpady oraz pozostałości pochodzenia biologicznego.
  • Ściślej ujmując biomasa to cała istniejąca na Ziemii materia organiczna, pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, ulegająca biodegradacji.
  • Współcześnie o biomasie mówi się głównie jako o odnawialnym źródle energii. Biomasa jest bowiem najstarszym, najłatwiejszym, najszerzej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energetycznym.
  • Pochodzi głównie z rolnictwa, leśnictwa i związanych gałęzi przemysłu, tj. rybołówstwo oraz akwakultura.
  • Biomasa wykorzystywana jest przede wszystkim do produkcji ciepła oraz biopaliw.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.