Adaptacja

Adaptacja – zmiany fizjologiczne i strukturalne, umożliwiające organizmowi przystosowanie się do środowiska.