Akomodacja oka

Akomodacja oka – zdolność do zmiany wypukłości soczewki. Zjawisko to umożliwia ostre widzenia przedmiotów z różnych odległości.