Akson (włókno nerwowe)

Edytowano:
30-03-2022, godz. 20:07
Akson  (włókno nerwowe):
  • pojedyncza zwykle długa wypustka komórki nerwowej (neuronu) przewodząca impuls nerwowy od ciała komórki w kierunku synapsy przekazującej pobudzenie komórce mięśniowej, nerwowej lub gruczołowej.
  • aksony mają liczne rozgałęzienia i biorą udział w tworzeniu licznych synaps
  • aksony neuronów są otoczone osłonką mielinową lub osłonką Schwanna lub obiema tymi osłonkami