Akson

Akson – wypustka komórki nerwowej (neuronu) przewodząca impuls nerwowy od ciała komórki w kierunku synapsy.