Aktyna

Aktyna to:
  • białko globularne
  • łącząc się w długie łańcuchy tworzy filamenty  – czyli składnik miofibryli komórek mięśniowych i cytoszkieletu