Amensalizm

Amensalizm – rodzaj zależności pomiędzy populacjami, w której jedna populacja działa na szkodę drugiej – nie odnosząc z tego żadnych korzyści.