Aneuploidalność

Aneuploidalność:
  •  występowanie w organizmie liczby chromosomów nie będących wielokrotnością podstawowej ich liczby
  • najczęściej jest to 2n+1 (trisomia) lub 2n-1 (monosomia)