Antropogeneza

Antropogeneza – pochodzenie gatunku ludzkiego.