Autosomy

(1) Autosom – każdy z chromosomów osobnika, poza chromosomami płci.
 
(2) Autosomy – to wszystkie chromosomy kariotypu z wyjątkiem allosomów czyli chromosomów płciowych. U różnych organizmów jest różna liczba autosomów np. u ludzi występują 22 pary autosomów.
 
 
Credits:
https://sjp.pwn.pl/sjp/autosom;2551346.html