Bakterie i wirusy (2)

Rola bakterii w przyrodzie i życiu człowieka
Bakterie – jednokomórkowe drobnoustroje, które opanowały wszystkie środowiska. Budowa i funkcje bakterii.