Bakterie – jednokomórkowe drobnoustroje, które opanowały wszystkie środowiska. Budowa i funkcje bakterii.

Bakterie - cechy ogólne

 • Bakterie to jednokomórkowe mikroorganizmy (drobnoustroje).
 • Wielkość – od 0,1 µm do klikunastu mikrometrów.
 • Królestwo: organizmy bezjądrowe.
 • Podstawowe funkcje bakterii: 
  • odżywianie
  • oddychanie
  • rozmnażanie

Bakterie - występowanie

 • Bakterie występują w całej biosferze kuli Ziemskiej. Opanowały wszystkie środowiska:
  • wody słone i słodkie
  • gleba
  • powietrze
    Są to bakterie wolnożyjące (nie są całkowicie uzależnione od żywiciela).
 
 • Istnieją również bakterie pasożytnicze oraz symbiotyczne roślin i zwierząt.

Bakteria - DNA

 • Bakterie są prokariotami – oznacza to, że nie posiadają jądra komórkowego.
 • Brak jądra zastępuje nukleoid – obszar cytoplazmy z nicią DNA, wielokrotnie koliście zwiniętą (w postaci genoforu).

Bakteria - budowa

BAKTERIE - SPOSOBY ODŻYWIANIA

 • Bakterie samożywne – fotoautotrofy (przy udziale fotosyntezy), chemoautotrofy (przy udziale chemosyntezy)
 • Bakterie cudzożywne – saprobionty, pasożyty, symbionty

Bakterie samożywne (autotrofy)

 • Bakterie samożywne (autotrofy) wytwarzają ze związków nieorganicznych (tj. H2O, CO2, azotu atmosferycznego, metali, soli azotu, siarki oraz fosforu) związki organiczne.
 • Wytwarzanie związków organicznych zachodzi przy udziale:
  • energii świetlnej i chlorofilu (w procesie fotosyntezy)
  • energii wiązań chemicznych (w procesie chemosyntezy)
Bakterie fotosyntezujące:
 • zwierają bakteriochlorofil
 • wykorzystują one CO2, H2O, energię słoneczną
 • należą do nich: bakterie purpurowe, bakterie zielone.
Bakterie chemosyntezujące:
 • nie posiadają bakteriochlorofilu
 • uzyskują energię z utleniania różnych związków:
  • amoniaku – bakterie nitryfikacyjne
  • siarkowodoru i innych związków siarki – bakterie siarkowe
  • wodoru – bakterie wodorowe
  • soli żelazowych – bakterie żelazowe 

Bakterie cudzożywne (heterotrofy)

Bakterie cudzożywne (heterotrofy) wytwarzają związki organiczne jedynie z gotowych związków organicznych.
 
Do bakterii cudzożywnych zaliczamy:
 • saprobionty: rozkładają i odżywiają się martwą materią organiczną czyli szczątkami zwierząt i roślin (bakterie gnilne)
 • pasożyty: czerpią substancje organiczne z innych żywych organicznych (bakterie chorobotwórcze człowieka, zwierząt i roślin)
 • symbionty: symbionty to bakterie żyjące z określonymi organizmami w symbiozie, dzięki której odnoszą obopólne korzyści (bakterie motylkowe i rośliny motylkowe)

Bakterie - materiały zapasowe

 • glikogen
 • tłuszcze
 • białka 
 • wolutyna

Bakterie - oddychanie

Bakterie tlenowe (tlenowce, aeroby)
 • utleniają związki organiczne w obecności tlenu
 • przykład: Azotobacter – bakteria asymilująca wolny azot atmosferyczny
 
Bakterie beztlenowe (beztlenowce, anaeroby)
 • utleniają związki organiczne bez udziału tlenu
 • przykład: większość bakterii fermentacyjnych:
  • bakterie z rodzaju Clostridium – wywołujące fermentację masłową
  • bakterie z rodzaju Lactobacillus – wywołujące fermentację mlekową

Bakterie - ruch

 • część bakterii posiada zdolność ruchu
 • poruszają się dzięki rzęskom lub rzęski
 • nieliczne pełzają po podłożu

Bakterie - rozmnażanie

 • wegetatywnie przez amitozę
 • płciowo przez koniugację

Bakterie - amitoza

 • Amitoza: podział aparatu jądrowego na dwie komórki potomne. Amitoza jest poprzedzona podwojeniem się genoforu (DNA).
 • Powstałe 2 komórki potomne dobudowują treść komórkową i rosną do rozmiaru komórki macierzystej

Bakterie - koniugacja

 • Koniugacja: proces płciowy polegający na czasowym połączeniu dwóch komórek zróżnicowanych płciowo.
 • Następuje wymiana między nimi fragmentu DNA, najczęściej spoza nukleoidu (a więc pozachromosowego DNA – plazmidu).
Źródła:
1.  Holeczek J., Januszewska-Hasiec B., Kobyłecka J., Stawarz J., Stencel. J.: Teraz Matura 2019. Biologia Tuż przed Egzaminem. Nowa Era, Wydanie II, Warszawa 2017.
2.  Holeczek J., Januszewska-Hasiec B., Kobyłecka J., Stawarz J., Stencel R.: Teraz Matura. Biologia Vademecum, Nowa Era, Warszawa 2015.
3.  Mikołajczyk M., Zygmunt J.: Vademecum Maturzysty Biologia. Najlepsze wydanie na rok 2018, Wydawnictwo Greg, Kraków 2017.
4.  Pyłka Gutowska E.: Vademecum Maturzysty Biologia, Wyd. „Oświata”, Warszawa 2002.
5.  https://pixabay.com/pl/photos/bakterie-medycznych-biologia-3658992/

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.