Biocenoza

Biocenoza – zespół organizmów żyjących na określonym obszarze i powiązanych ze sobą siecią różnorodnych zależności.