Biogeneza

Biogeneza – powstawanie życia na Ziemi.