Biotop

Biotop – przestrzeń życiowa, wraz ze wszystkimi elementami nieożywionymi, tworząca jednorodną całość zasiedloną przez biocenozą.