Biwalent

<<Wróć
Biwalent – para chromosomów homologicznych. Występują podczas koniugacji w I podziale mejotycznym.