Biwalent

Biwalent – para chromosomów homologicznych. Występują podczas koniugacji w I podziale mejotycznym.