Błona komórkowa, błona cytoplazmatyczna, błona plazmatyczna, plazmolemma, plazmolema

Błona komórkowa, błona cytoplazmatyczna, błona plazmatyczna, plazmolemma, plazmolema – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego.

Jest ona złożona z dwóch warstw fosfolipidów oraz białek, z których niektóre są luźno związane z powierzchnią błony (białka powierzchniowe), a inne przebijają błonę (białka przezbłonowe) lub są w niej mocno osadzone motywem białkowym lub niebiałkowym (białka błonowe).