Bodziec progowy

Bodziec progowy – bodziec o minimalnej sile niezbędnej do pobudzenia neuronu.