Cele i motywy ochrony przyrody. Pojęcie ochrony przyrody.

Image from pixabay.com, autor: DeltaWorks

Ochrona przyrody - pojęcie

Ochrona przyrody – są to działania zmierzające do:
 • zachowania
 • odnawiania
 • właściwego wykorzystywania
zasobów przyrody i jej składników

Główne motywy ochrony przyrody

Głównymi motywami ochrony przyrody są:
1. Motywy egzystencjalne:
 • przyroda warunkuje istnienie człowieka
 • dzięki przyrodzie człowiek posiada niezbędne do życia zasoby, tj. woda, powietrze, pożywienie, surowce do budowy domów, substancje lecznicze, wyroby paliw itd.
2. Motywy ekonomiczne:
 • przyroda jest bezpośrednim źródłem korzyści materialnych, tj. woda, pożywienie, drewno itd.
 • oraz pośrednim źródłem korzyści materialnych, tj. tererny rekreacyjne
3. Motywy etyczne:
 • przyroda jest źródłem wartości w życiu człowieka
 • człowiek ponosi moralną odpowiedzialność za ochronę przyrody
4. Motywy estetyczne:
 • przyroda jest źródłem inspiracji i przeżyć estetycznych

Cele ochrony przyrody

 • utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów
 • przywracanie zasobów i składników przyrody do właściwego stanu
 • zachowanie różnorodności biologicznej organizmów na wszystkich poziomach
 • zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i ekosystemów
 • kształtowanie pozytywnych przyrodzie działań społecznych
Źródła:
1.  Holeczek J., Januszewska-Hasiec B., Kobyłecka J., Stawarz J., Stencel. J.: Teraz Matura 2019. Biologia Tuż przed Egzaminem. Nowa Era, Wydanie II, Warszawa 2017.
2.  Holeczek J., Januszewska-Hasiec B., Kobyłecka J., Stawarz J., Stencel R.: Teraz Matura. Biologia Vademecum, Nowa Era, Warszawa 2015.
3.  https://pixabay.com/pl/photos/kwiat-pole-kwiaty-pole-drzewa-250016/
ekosytem
ochrona przyrody
cele ochrony przyrody
motywy ochrony przyrody
przyroda
przyroda ochrona
ekosystem ochrona
ochrona przyrody pojęcie

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.