Chemosynteza

Edytowano:
01-04-2022, godz. 20:07
Chemosynteza:
 • Rodzaj autotroficznego odżywania spotykany wyłącznie u bakterii.
 • Polega na syntezie złożonych związków organicznych z prostych związków nieorganicznych lub nieorganicznych kosztem energii chemicznej uzyskiwanej z utleniania:
  • prostych związków nieorganicznych:
   • amoniaku (bakterie nitryfikacyjne)
   • wodoru (bakterie wodorowe)
   • siarkowodoru (bakterie siarkowe)
  • jednowęglowych związków organicznych, np.
   • metanu
   • metanolu
   • mrówczanu
 • Odgrywa ogromną rolę w obiegu pierwiastków w przyrodzie.