Choroby rzadkie na przykładzie czerwienicy prawdziwej – przyczyny, objawy oraz leczenie

Przepływ krwinek czerwonych w naczyniu krwionośnym.

Czerwienica prawdziwa (choroba Vaqueza-Oslera)

Czerwienica prawdziwa (choroba Vaqueza-Oslera) jest przewlekłą chorobą  mieloproliferacyjną przebiegającą z autonomicznym  rozrostem wszystkich trzech układów komórkowych:
 • erytrocytarnego,
 • granulocytarnego,
 • megakariocytarnego,
ze szczególną przewagą linii czerwonokrwinkowej.

Epidemiologia

Choroba występuje najczęściej między 40- 80 r.ż.
Szczyt zapadalności przypada na 60.r.ż.
Etiologia choroby wciąż pozostaje nieznana. Uważa się, że u jej podłoża leży rozrost zmutowanego klonu wywodzącego się z komórki macierzystej szpiku.

Objawy czerwienicy prawdziwej

Objawy choroby związane są przede wszystkim ze wzrostem wartości hematokrytu i zespołem nadlepkości krwi.
 
Należą do nich:
 • bóle i zawroty głowy,
 • szum w uszach,
 • zaburzenia widzenia,
 • erytrodermia i erytromelalgia,
 • sinica warg,
 • świąd skóry.
 
Pierwszym objawem są też nierzadko zaburzenia krzepnięcia, zarówno o charakterze zakrzepicy tętniczej lub żylnej, np.:
 • udar mózgu,
 • zawał serca,
 • zakrzepica żył powierzchownych lub głębokich,
 • zator tętnicy płucnej wywołanej nadpłytkowością, jak też skazy krwotocznej, wynikającej z nieprawidłowej funkcji płytek.

Najczęstsze odchylenia od normy stwierdzane w badaniu przedmiotowym:

1.  Splenomegalia:
 • Splenomegalia to powiększenie śledziony, zwykle w przebiegu różnych chorób układowych;
 • Splenomegalia określa powiększenie masy narządu ponad 350 g;
 • Często prowadzi do hipersplenizmu;
 • Część przypadków powiększenia śledziony przebiega z równoczesnym powiększeniem wątroby (hepatomegalią)
2.  Przekrwienie błon śluzowych i spojówek.
3.  Zasinienie warg.
4.  Ciemnoczerwone zabarwienie rąk, stóp, małżowin usznych.
5.  Podwyższone ciśnienie tętnicze.
6.  Widoczna w badaniu dna oka siatka zastoinowych naczyń żylnych.

W badaniach dodatkowych zwraca uwagę:

 • zwiększona liczba erytrocytów (>5,5 mln/μl u kobiet i >6 mln/μl u mężczyzn),
 • stężenie hemoglobiny i hematokrytu,
 • liczba leukocytów i płytek krwi,
 • zwolnienie OB,
 • hiperurykemia.

Do rozpoznania choroby niezbędne jest wykluczenie nadkrwistości rzekomej (względnej) oraz nadkrwistości wtórnych, które mogą być objawem:

 • chorób płuc
 • sinicznych wad serca
 • chorób nerek (torbiel nerki, wodonercze)
 • nowotworów wydzielających EPO wątrobowokomórkowy
 • rak nerki
 • rak oskrzeli
 • nowotwory jajnika
 • zespół Cushinga

W celu rozpoznania choroby należy dokonać oceny:

 • czynności serca i płuc,
 • USG jamy brzusznej,
 • oznaczyć pO krwi tętniczej i stężenie erytropoetyny w surowicy.
W przeciwieństwie do poliglobulii prawdziwej, u chorych z wtórną poliglobulią dobowe wydalanie erytropoetyny z moczem jest zmniejszone zarówno przed jak i po upuście krwi.
U pacjentów z czerwienicą prawdziwą ani hyperoksja, ani niewydolność nerek nie hamują erytropoezy, krwioupusty nie stymulują jej a stężenie erytropoetyny w osoczu jest zmniejszone.
U podłoża tych reakcji leży zdolność komórek zmutowanego klonu do proliferacji in vitro pod nieobecność erytropoetyny.

Powikłania czerwienicy prawdziwej są jednocześnie najczęstszymi przyczynami zgonu. Należą do nich:

 • nawracające zakrzepy
 • zatory
 • skaza krwotoczna
Przyczyna ich nie jest znana, gdyż występują one zarówno u osób z nadpłytkowością jak i zmniejszoną liczbą płytek.
Nieznane są przyczyny charakterystycznego nawracania zatorów i zakrzepów w tej samej lokalizacji.

Przyczyny czerwienicy prawdziwej

Usposabiają do nich głównie:
 • wiek >60 lat,
 • przebyta zakrzepica
 • obecność czynników ryzyka sercowo-naczyniowego
 • u pacjentów <60. r.ż. także leukocytoza

Profilaktyka czerwienicy prawdziwej

Istotnym czynnikiem profilaktycznym przeciw upośledzeniom sprawności ruchowej po wylewach dostawowych lub śródmięśniowych jest unikanie jakichkolwiek urazów, przeciążeń stawów, a także wszelkiego rodzaju wstrzyknięć dożylnych lub domięśniowych.
Do działalności profilaktycznej powinno należeć także informowanie wszystkich o powadze i przyczynach zaburzeń krzepnięcia krwi.
Problemy te są bardzo niebezpieczne i mogą prowadzić nawet do śmierci.

Wybór metody leczenia czerwienicy prawdziwej uzależniony jest od:

 • wieku chorego
 • objawów klinicznych
 • czynników ryzyka
 • obecności powikłań choroby
Celem leczenia objawowego jest zmniejszenie wartości hematokrytu.
Leczeniem pierwszego rzutu jest wykonywanie krwioupustów z równoczesnym podawaniem płynów krwiozastępczych.

Dalsze postępowanie obejmuje leczenie mielosupresyjne cytostatykami. Najczęściej stosowany jest:

 • hydroksymocznik (HU)
 • pipobroman
 • obecnie rzadziej busulfan i fosfor radioaktywny

W razie nadpłytkowości zalecane jest podawanie:

 • anagrelidu
 • leków przeciwpłytkowych
 • Zastosowanie doustnych antykoagulantów w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej oraz leków przeciwpłytkowych w przypadku występowania incydentów niedokrwienia OUN ma udowodnione działanie protekcyjne.
 • Udowodniono, że leczenie cytoredukcyjne u pacjentów po pierwszym epizodzie zatorowości znacząco zmniejsza ryzyko nawrotu, natomiast nie zaobserwowano takiej zależności u chorych z zakrzepicą żylną.
 • U pacjentów po przebytym ostrym zespole wieńcowym leczenie cytoredukcyjne jest szczególnie efektywne, podczas gdy wpływ leków przeciwpłytkowych jest ograniczony i statystycznie nieistotny.
 • Natomiast u pacjentów po przebytym epizodzie choroby naczyń mózgowych leczenie przeciwpłytkowe odgrywa podstawowa rolę w redukcji ryzyka nawrotów choroby naczyniowej.
 • Przeżywalność chorych na czerwienicę prawdziwą w wieku >65 lat jest podobna jak w populacji ogólnej, natomiast w przypadku chorych młodszych jest mniejsza.
 • Średni czas przeżycia chorego leczonego to 10 – 15 lat, nieleczonego – około 2 lat.
 • Transformacja w ostrą białaczkę szpikową następuje u około 2% chorych leczonych upustami krwi i około 10% leczonych mielosupresyjnie.
 • U części chorych dochodzi także do transformacji w samoistne włóknienie szpiku prowadzące do jego niewydolności.
 • Powikłania czerwienicy prawdziwej są główną przyczyną zgonu chorujących na nią pacjentów.
 • Wczesne wykrycie choroby i prawidłowe leczenie pozwala na uniknięcie lub opóźnienie wystąpienia groźnych dla życia powikłań. Przemawia to za koniecznością wykonywania okresowych kontrolnych badań laboratoryjnych, zwłaszcza u pacjentów predestynowanych do wystąpienia choroby.
 • Obecnie prowadzone próby kliniczne nad nowymi schematami terapii dają szansę pacjentom z wcześnie rozpoznaną czerwienicą na dalsze opóźnienie wystąpienia powikłań.
Źródła:
1.  Trelinski J, Chojnowski K. Hydroksymocznik w leczeniu nadpłytkowości samoistnej i czerwienicy prawdziwej – kontrowersje dotyczące leukemogennego działania. Acta Heamatol Pol 2005;36:363-9.
2.  Interna pod red. prof. dr hab. Franciszka Kokota, tom 2, s. 756.
3. Medycyna wewnętrzna Gerd Herold i współautorzy, s. 98–100.
4.  https://pl.freepik.com/premium-zdjecie/komorki-krwi-ruchomy-przeplyw-komorki-hemoglobiny-w-zyle-renderowanie-3d_5073035.htm#page=1&query=blood&position=0

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.