Chylomikrony

Chylomikrony – skupiska cząsteczek tłuszczu. Otoczone są białkami, będące formą transportową tłuszczu we krwi.