Cukrzyca ciężarnych (GDM): wpływ na przebieg ciąży i rozwój płodu

Ocenia się, że około 0,2 -0,3% wszystkich ciąż jest powikłanych cukrzycą (przed zajściem w ciążę), a w 1-6% objawy cukrzycy występują w trakcie trwania ciąży.

Cukrzyca u ciężarnych (GDM - ang. Gestational Diabetes Mellitus):

 • GDM 1 – Nieprawidłowa tolerancja glukozy z normoglikemią w warunkach przestrzegania diety.
 • GDM 2 – Hiperglikemia na czczo – konieczne stosowanie insuliny.

Cukrzyca rozpoznana przed ciążą (PGDM - ang. PreGestational Diabetes Mellitus):

Klasa A– wystarczające wyłączne leczenie dietetyczne; dowolna długość trwania cukrzycy  
Klasa B – wystąpienie cukrzycy po 20 r.ż.; czas trwania cukrzycy  do 10 lat
Klasa C – wystąpienie cukrzycy między 10 i 19 r.ż.; czas trwania cukrzycy 10-19 lat
Klasa D – wystąpienie cukrzycy przed 10 r.ż; czas trwania cukrzycy powyżej 20 lat obecna retinopatia prosta lub nadciśnienia tętnicze (niezależne od obecności stanu przedrzucawkowego)
Klasa R– retinopatia proliferacyjna  lub wylew do ciała szklistego
Klasa F – nefropatia; białkomocz dobowy powyżej 0,5 g
Klasa RF – kryteria klasy R i F
Klasa H – choroba niedokrwienna serca
Klasa T – stan po przeszczepieniu nerki

Klasyfikacja chorych na cukrzycę wg. Pedersena (prognistically bed sings in pregnancy):

1.  Kliniczne jawne odmiedniczkowe (zstępujące) zapalenie dróg moczowych i odmiedniczkowe zapalenie nerek.
2.  Stan przedśpiączkowy lub ciężka kwasica metaboliczna.
3.  Gestoza
4.  Brak współpracy ze strony ciężarnej.

Metabolizm węglowodanów w czasie ciąży

Utrzymanie stałego stężenia glukozy we krwi ma w przebiegu ciąży ogromne znaczenie. Z jednej jest jednym z warunków zachowania prawidłowej homeostazy w ustroju ciężarnej, z drugiej zaś warunkuje stały dopływ tego węglowodanu do płodu.
 U zdrowych ciężarnych: glikemia na czczo jest niższa i przeciętnie wynosi 60-80 mg% (3, 3-4, 3mmol/l), natomiast jej przyrost po spożyciu posiłku (lub doustnym spożyciu glukozy) jest większy u kobiet w ciąży niż u ich nieciężarnych rówieśniczek.

 

Głównym efektem działania insuliny jest obniżenie stężenia glukozy we krwi.

Antagonistyczne w stosunku do insuliny działają:

 • katecholaminy
 • glukagon
 • hormon wzrostu
 • sterydy nadnerczowe (kortyzol)

Klinicznymi efektami niedoboru insuliny są:

 • hiperglikemia
 • glikozuria
 • ketonemia
 • wychudzenie
 • odwodnienie
W czasie ciąży występują ponadto dodatkowe czynniki przeciwinsulinowe – stąd niektórzy autorzy określają ciążę jako czynnik diabetogenny, sprzyjający ujawnianiu się cukrzycy.

Do substancji o działaniu diabetogennym zaliczamy m. in.:

 • laktogen łożyskowy (HPL, ang. human placental lactogen)
 • hormony sterydowe łożyska: estrogeny i progesteron
 • prolaktynę
 • łożyskowe insulinazy
 
W razie ograniczenia spożycia węglowodanów może wystąpić ketoza i acetonuria.

Wpływ ciąży na przebieg cukrzycy:

I trymestr ciąży – poprawa tolerancji węglowodanów i zmniejszenie zapotrzebowania na insulinę (zwiększone pobieranie przez płód glukozy i aminokwasów).
II i III trymestr – pogorszenie przemiany węglowodanów i stopniowy wzrost zapotrzebowania na insulinę – w granicach 50-70%.
Ostatnie tygodnie przed porodem – zapotrzebowanie na insulinę może się zmniejszać prawdopodobnie wskutek zwiększonego insuliny przez płód.

Transport glukozy

Ilość transportowanej glukozy od matki do płodu jest bezpośrednio uzależniona od stężenia glukozy w surowicy krwi ciężarnej.
Transfer glukozy przez łożysko- dyfuzja ułatwiona od wyższego stężenia we krwi matki do niższego stężenia we krwi płodowej. Różnica stężeń między matką a płodem wynosi ok. 20-30 mg%. Jedynymi mechanizmami regulującymi transport glukozy do płodu są: przepływ krwi przez łożysko i stężenie glukozy we krwi matki. 

Wpływ cukrzycy na przebieg ciąży

U kobiety ciężarnej chorej na cukrzycę  mogą pojawić się następujące komplikacje:
 • poronienie – u ok. 10% kobiet chorych na cukrzycę
 • nadciśnienie i stan przedrzucawkowy: ok. 2-3 razy częściej niż u zdrowych ciężarnych
 • klinicznie jawne i bezobjawowe infekcje dróg moczowych: ok. 2 razy częściej
 • poród przedwczesny: 2-3 razy częściej
 • wielowodzie
 • zakończenie ciąży cięciem cesarskim: 50-80%
 • umieralność kobiet chorych na cukrzycę w związku z ciążą: ok. 1% (powód-kwasica metaboliczna, stan przedrzucawkowy i powikłania porodowe)

Wpływ cukrzycy na rozwój płodu

W przebiegu  ciąży u matki z cukrzycą obserwuje się:
 • wzrost odsetka zgonów  okołoporodowych
 • występowanie dużych wad rozwojowych (ok.6-10 %noworodków matek z cukrzycą rozpoznaną przed ciążą)
 • zaburzenia wzrastania wewnątrzmacicznego płodu, makrosomia, IUGR (ang. intrauterine growth restriction – wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania płodu)
 • wzrost odsetka wcześniactwa
 • wzrost odsetka zgonów wewnątrzmacicznych
 • zwiększona zachorowalność noworodków jako efekt wcześniactwa, makrosomii, zaburzeń metabolicznych

Zasady postępowania położniczego u ciężarnych chorych na cukrzycę !

Podstawowym celem nowoczesnej opieki  nad ciężarną chorującą na cukrzycę jest maksymalne zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań u matki i noworodków.
Planowanie ciąży:
 • ciąża planowana: 1,4% wad wrodzonych
 • ciąża nieplanowana: 10,4% wad wrodzonych

W okresie prekoncepcyjnym u kobiet z cukrzycą należy:

1.  Udzielić wszelkich informacji dotyczących ciąży i jej związku z cukrzycą
2.  Wdrożyć odpowiednią insulinoterapię i ocenić wyrównanie glikemii.
3.  Ocenić obecność powikłań naczyniowych cukrzycy:
 • nadciśnienie tętnicze
 • retinopatia
 • nefropatia
 • choroba wieńcowa serca
4.  Ocenić funkcję gruczołu tarczowego i rozpocząć suplementację kwasem foliowym.

INNE TEMATY:

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.