Cytochromy

Cytochromy – są to enzymy transportujące elektrony wzdłuż łańcucha oddechowego.