Cytokineza

Cytokineza – końcowy etap podziału komórki polegający na podziale cytoplazmy.