Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na intensywność fotosyntezy roślin

Czynniki zewnętrzne wpływające na na intensywność fotosyntezy roślin:

 • światło
 • dwutlenek węgla
 • woda
 • temperatura
 • składniki mineralne

Światło

 • Światło jest niezbędne do zajścia fazy jasnej fotosyntezy.
 • Duże znaczenie mają barwa światła oraz natężenie światła.
 • Zwiększenie natężenia światła powyżej świetlnego punktu wysycenia* powoduje zahamowanie wzrostu intensywności fotosyntezy.
Świetlny punkt wysycenia – natężenie światła, przy którym intensywność fotosyntezy jest maksymalne.

Dwutlenek węgla

 • Dwutlenek węgla jest niezbędny do zajścia fazy ciemnej fotosyntezy (Cyklu Calvina).
 • Wraz ze wzrostem dwutlenku węgla (do ok. 1%) zwiększa się intensywność fotosyntezy.

Woda

 • Woda jako substrat fotosyntezy stanowi źródło elektronów i protonów w fazie jasnej.
 • Woda pośrednio wpływa na fotosyntezę poprzez zmianę turgoru komórek szparkowych, co z kolei decyduje o intensywności asymilacji dwutlenku węgla.

Temperatura

 • Temperatura ma wpływ na aktywność enzymów uczestniczących w procesie fotosyntezy.
 • Wymagania roślin wobec temperatury są odmienne i zależą od strefy klimatycznej w której występują.

Składniki mineralne

 • Magnez jest składnikiem pierścienia porfirynowego chlorofilu.
 • Jony, tj. K+, Mn2+ są niezbędne do aktywności enzymów fotosyntetycznych.
 • Mangan uczestniczy w fotolizie wody.

Czynniki wewnętrzne wpływające na na intensywność fotosyntezy roślin:

 • zawartość chlorofilu w chloroplastach
 • liczba i rozmieszczenie aparatów szparkowych w skórce liścia
 • rozmieszczenie chloroplastów w komórkach miękiszu asymilacyjnego
 • stosunek powierzchni liścia do jego objętości
 • grubość kutykuli na powierzchni liścia
 • wielkość przestrzeni międzykomórkowych w miękiszu asymilacyjnym
Źródła:
1.  Holeczek J., Januszewska-Hasiec B., Kobyłecka J., Stawarz J., Stencel R.: Teraz Matura. Biologia Vademecum, Nowa Era, Warszawa 2015.
2.  Trząski L.: Słownik biologiczny, Wydawnictwo Dragon, Bielsko-Biała 2021.
3.  https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/widok-zielonego-parku_1278317.htm#query=liście%20roślina%20słońće&position=11&from_view=search
Fotosynteza
Fotosynteza czynniki
Czynniki wpływające na fotosyntezę
czynniki zewnętrzne fotosyntezy
czynniki wewnętrzne fotosyntezy
czynniki zewnętrzne i wewnętrzne fotosyntezy

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.