Denaturacja

Denaturacja – trwała zmiana struktury przestrzennej, najczęściej dotyczy cząsteczek białka.