Dendryt

Dendryt – wypustka neuronu (komórki nerwowej) odbierająca impuls nerwowy i przekazująca go w kierunku ciała komórkowego neuronu.