Depolaryzacja

Depolaryzacja – stan błony komórkowej polegający na otwarciu się kanałów jonowych i wyrównaniem rozmieszczenia ładunków po obydwu stronach błony komórkowej.