Dializa

Dializa – filtracja krwi przy użyciu sztucznej nerki.