Diploidalność

Diploidalność – posiadanie podwójnej podstawowej liczby chromosomów.