Dryf genetyczny

Dryf genetyczny to zmiany w częstości występowania alleli w populacji, które nie wynikają z działania doboru naturalnego, ale są skutkiem zdarzeń losowych.
 
Dryf genetyczny występuje w niewielkich populacjach.