Dymorfizm płciowy

Dymorfizm płciowy – zróżnicowanie osobników męskich i żeńskich tego samego gatunku.