Dywergencja

(1) Dywergencja – ewolucja zbieżna, odmienne kształtowanie się cech rozwojowych organizmów pod wpływem różnych czynników środowiskowych.
 
(2) Dywergencja czyli ewolucja rozbieżna to powstawanie różnic pomiędzy blisko spokrewnionymi osobnikami. Różnice te zachodzą w związku z przystosowaniem się osobników do życia w różnych warunkach środowiska. W wyniku dywergencji powstają narządy homologiczne.