Ekologia (3)

Przyczyny i skutki eutrofizacji wód. Sposoby ochrony wody przed zanieczyszczeniami.
Zastosowanie Biotechnologii klasycznej
Reguły opisujące tolerancję ekologiczną. Prawo minimum Liebiga, Prawo tolerancji ekologicznej Shelforda, Zasada współdziałania czynników.