Embrion

Embrion – zarodek, organizm we wczesnym stadium rozwoju.