Emulgacja

Emulgacja – proces łączenia się w sobie dwóch nierozpuszczalnych substancji, polegający na rozproszeniu jednej substancji w drugiej.