Endolimfa

Endolimfa – płyn wypełniający błędnik błoniasty ucha.