Epifity

Epifity:
  • porosty lub rośliny żyjące na innych roślinach – głównie na krzewach lub drzewach
  • epifity są autotrofami i odżywiają się niezależnie od roślin na których rosną – nie są pasożytami