Erozja gleby

Erozja gleby – rozdrabnianie i przemieszczanie się wierzchniej warstwy gleby na skutek działania wody i wiatru.