Estrowe wiązanie

Estrowe wiązanie – wiązanie chemiczne utworzone pomiędzy grupą karboksylową kwasu organicznego a grupą hydroksylową alkoholu.