Eutrofizacja

Eutrofizacja – proces nadmiernego gromadzenia się materii organicznej w jeziorach.