Ewolucja

Ewolucja biologiczna – proces kierunkowych, stopniowych oraz nieodwracalnych zmian organizmów.