Fagocytoza

Fagocytoza jest to sposób pobierania pokarmu przez komórkę Polega na wpukleniu się błony komórkowej, co prowadzi do powstania pęcherzyka – wodniczki pokarmowej.