Fenotyp

Fenotyp – cechy organizmu będące wynikiem współdziałania genów i środowiska.