Fibrynogen

Fibrynogen – białko występujące w osoczu krwi biorące udział w procesie krzepnięcia krwi.