Filogeneza

Filogeneza – rozwój rodowy określonej grupy organizmów.