Fosforylacja

Fosforylacja – proces przyłączania się reszty fosforanowej i tworzenia wysokoenergetycznego wiązania.