Fotoperiodyzm

Fotoperiodyzm – u roślin uzależnienie kwitnienia od długości dnia i nocy