Fotosynteza: Faza zależna od światła

Faza zależna od światła - na czym polega? Główne cele:

Faza zależna od światła (faza świetlna) polega na przemianie energii świetlnej w energię chemiczną zmagazynowaną w postaci siły asymilacyjnej ATP i NADPH + H+.
 
Ubocznym produktem fazy świetlnej jest tlen.

Powstanie siły asymilacyjnej - dzięki czemu powstaje?

Powstanie siły asymilacyjnej jest możliwe dzięki obecności w tylakoidach:
  • fotosystemów
  • przenośników elektronów
  • enzymu syntazy ATP

Fotosystemy

Fotosystemy znajdują się w błonach tylakoidów chloroplastu. Stanowią kompleksy zbudowane z barwników, białek i lipidów. Błony tylakoidów organizmów przeprowadzających fotosyntezę oksygeniczną zbudowane są z dwóch typów fotosystemów:
  • fotosystem I
  • fotosystem II
Fotosystemy te różnią się:
  • składem barwników
  • długością absorbowanych fal
Fotosystem I posiada dużą zawartość chlorofilu a, natomiast fotosystem II  – chlorofilu b.
Budowa fotosystemu
1.  W błonie tylakoidów cząsteczki barwników fotosyntetycznych tworzą kompleksy zw. fotosystemami.
2.  Barwniki fotosyntetyczne pochłaniają energię świetlną i przekazują ją do CENTRUM REAKCJI fotosystemu
3.  Następnie z cząsteczki chlorofilu znajdującej się w centrum reakcji. zostaje wybity elektronjest to niezbędne do zajścia fotosyntezy.

Przebieg fazy zależnej od światła (fazy jasnej):

1.  Przy udziale światła (energii świetlnej) z fotosystemów wybijane są elektrony.
2.  Elektrony są transportowane przez przenośniki elektronów.
3.  W trakcie transportu elektronów, protony (H+) przenoszone są ze stromy do wnętrza tylakoidu.
4.  Nadmiar protonów (H+) przepływa z tylakoidu do stromy – co napędza syntezę ATP, czyli fosforylację fotosyntetyczną.
5.  Woda jest źródłem elektronów i protonów w fazie jasnej.
6.  W fazie jasnej powstaje tlen.
Źródła:
1.  Mikołajczyk M., Zygmunt J.: Vademecum Maturzysty Biologia. Najlepsze wydanie na rok 2018, Wydawnictwo Greg, Kraków 2017.
2.  Holeczek J., Januszewska-Hasiec B., Kobyłecka J., Stawarz J., Stencel R.: Teraz Matura. Biologia Vademecum, Nowa Era, Warszawa 2015.
Fotosynteza
Fotosystemy
Faza jasna fotosyntezy
Faza świetlna fotosyntezy
Faza zależna od światła fotosynteza

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.